Импресум

Главен и одговорен уредник

Антонио Димитриевски

Редакција

Слободанка Илиева – новинар-уредник

Маркетинг

Дејан Донев
+389 78 407 482
donevdejan@gmail.com

Контакт

Тел: +389 2 30 90 910
E-mail: info@vistina.mk

Издавач

ЕМ МЕДИА ДООЕЛ